Participativní rozpočet.

Městská část Praha 12 vyhlásila 5. výzvu participativního rozpočtu.