Dokumenty Bytového družstva Machuldova 573 – 574


2020
Oznámení o výsledku hlasování.
Návrh pro přijetí usnesení způsobem per rollam. (tento dokument je potřeba vyplnit a odeslat).
Zpráva o činnosti představenstva BD za rok 2019
Zpráva o činnosti kontrolní a revizní komise Bytového družstva Machuldova 573 a 574 za období od 21.11.2019 do 31.7.2020
Zpráva o hospodaření BD za rok 2019.
Zpráva o hospodaření BD za rok 2020.
Potvrzení o zůstatku na účtu ČSOB.
Výpisy z účtu ČSOB za rok 2019
Výpisy z účtu ČSOB za rok 2020
Hospodaření BD za rok 2020
Fakturace New Palace
Hospodaření BD za rok 2019
Vzory pro rozhodování mimo zasedání (per rollam) v BD.
Přiznání k dani z příjmů právnických osob v likvidaci k 5.3.2020 BD Machuldova 573 a 574
Doručenka – Přiznání k dani z příjmů právnických osob
Doklad platby za účetní práce
Přiznání k dani z příjmu právnických osob.
Rozvaha ve zkráceném rozsahu.
Potvrzení o bezdlužnosti
Výpis referenčních údajů z registru osob
Usnesení Městského soudu v Praze.
Potvrzení o zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku
Faktura za zveřejnění inzerátu v Obchodním věstníku
Doklady o úhradě
Doklad o podání návrhu na zapsání změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku.
Faktura za návrh na zápis změny v obchodním rejstříku
Faktura za poskytování právních služeb – likvidace družstva
Notářský zápis
Faktura za sepsání notářského zápisu
Pozvánka na schůzi a plné moci 6.2.2020
Faktura za právní služby.
Faktura za právní služby (účast právníka na schůzi BD).
Faktura za právní služby pro BD Machuldova
Potvrzení platby za právní služby 2019 z účtu pana Vilčka
Zápis ze schůze BD 6.2.2020
Pozvánka na schůzi BD 6.2.2020
Plná moc na schůzi BD 6-2-2020
Schůze představenstva leden 2020
Dopis pro paní Granillovou
Zápis ze schůze BD 16.1.2020
Pozvánka na výroční členskou schůzi BD 16-1-2020
Prezenční listina schůze BD 16.1.2020 a plné moci
Nabídka livkidace. Bytové družstvo Machuldova 573 a 574
Doručenka DPPO 2016, 2017
2019
Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2018
Dorucenka Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2018
Usnesení o zastavení exekuce.
Schůze představenstva prosinec 2019
schůze představenstva listopad 2019
Doručenka exeturovi p.Mgr. Škapovi
Zápis schůze BD 2019 21.11.2019
Zápis schůze BD 2019 s programem
Pozvánka na schůzi BD 21.11.2019 zápis
Zpráva o hospodaření 2018
Zpráva o činnosti KRK 2018
Zápis KRK 2018
Výsledovka
Rozvaha 2019
Program a prezenční listina schůze BD 2019
Oznameni o průběhu exekučního řízení
Zpráva o hospodaření od 1. 1. do 31. 12. 2018
Zápis kontrolní a revizní komise z kontroly hospodaření Bytového družstva Machuldova 573 a 574 Praha 4 za 2018 – 20-11-2019
Pozvánka na výroční členskou schůzi BD 21.11.2019
Plná moc na výroční schůzi 21.11.2019 ve formátu Word.
Plná moc na výroční schůzi 21.11.2019 ve formátu pdf.
2015
Zápis ze schůzky kontrolní a revizní komise bytového družstva Machuldova 573-574, 20.2.2015
Zápis statutáru BD do OR 2015
Zápis ze schůze představenstva 2015
Pozvánka na schůzi s plnou mocí 17.12.2015
Zápis schůze 17.12.2015
Usnesení členské schůze 17.12.2015
Přiznání k dani z nemovitosti.
Seřízení topné soustavy ve dnech 9. – 10.12.2015.
Pozvánka na výroční členskou schůzi 17.12.2015.
Harmonogram stavebních prací ve vchodu 573.
Harmonogram stavebních prací ve vchodu 574.
Pasportizace topení v bytech 573.
Pasportizace topení v bytech 574.
Tři návrhy rozpočtu na regulaci.
Výměna vodoměrů – časový rozpis pro vchod 573.
Výměna vodoměrů – časový rozpis pro vchod 574.
Ceník elektronického indikátoru topných nákladů Kaden C 10.
Zápis ze schůze BD konané 29.4.2015