Skip to content

Vážení vlastníci,

shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Machuldova č.p. 573 a č.p. 574, se svolává na čtvrtek 8.6.2023 od 19:00 hodin, do domu v Machuldově ulici č.p. 574/11 – suterén v místnosti ping pongu.

V dokumentech naleznete všechny potřebné dokumenty a také podklady pro  návrh na změnu stávajících stanov a přijetí úplného znění stanov. Změny souvisejí se změnou občanského zákona a dále změna, aby následující (body a) a b) mohly být odsouhlaseny alespoň ¾ ( tříčtvrtinové) většinou hlasů vlastníků přítomných na shromáždění, nikoliv 100% hlasy vlastníků jak je tomu nyní, jedná se o tyto body:

a) změně poměrů výše příspěvku na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílu na společných částech

b) změnu stanov společenství.

Pro případ, že nemůžete být přítomni, vyplňte plnou moc a předejte jí vlastníkovi, který se shromáždění zúčastní. V případě, že máte byt (jednotku) ve spoluvlastnictví je nutné vyplnit také zmocnění. Pokud jste již předali a nemění se osoba zmocněnce, není nutné znova vyplňovat. Všechny potřebné dokumenty najdete na stránce Dokumenty.


Odstávka teplé vody.

Pravidelná letní odstávka teplé vody bude ve dnech
od 15.6.  do 17. 6. 2023.

Nové dokumenty.

Do dokumentů byl přidán dokument: „Příspěvky na náklady na správu domu“ a „Dlouhodobá  záloha na údržbu, opravy a zhodnocení domu“. Tyto dokumenty najdete v dokumentech SVJ. Do obecných dokumentů byla přidána faktura za opravu střechy.

Nová data za 1. čtvrtletí 2023.

Na web byly přidány odečty z vodoměrů a čidel topení za 1. čtvrtletí roku 2023. Najdete je po přihlášení pod menu Odečty.

Revize plynu zrušena.

Z důvodů nemoci revizního technika se revize plynu odkládá. Nový termín bude včas oznámen.

Rezervační systém ÚMČ Praha 12

Pokud plánujete na odboru občansko-správních agend nějakou činnost se svými doklady, můžete si návštěvu objednat na konkrétní datum a hodinu a ušetřit tak čas, který byste strávili ve frontě. Slouží k tomu Rezervační systém – evidence obyvatel a osobních dokladů, který najdete na stránce Úřadu městské části Praha 12.. Pokud si nechcete návštěvu předem objednat, najdete na této stránce také monitoring pobočky, kde se dozvíte jaké číslo je právě odbavováno u přepážky.

Setkání rady MČ Prahy 12 s občany.

Rada městské části Praha 12 pořádá každé čtvrté úterý v měsíci (kromě letních prázdnin) setkání s občany, na kterých chce společně s nimi debatovat o plánovaných záměrech radnice a dalších investorů, a samozřejmě i o dalších všeobecných problémech, které aktuálně zajímají obyvatele naší městské části. Setkání probíhají obvykle od 18:00 do 19:30. Každý je vítán. Bližší informace naleznete na tomto odkazu.

Potížista v domě.

V obecných dokumentech naleznete prezentaci, ve které najdete přehled právních norem, vysvětlení pojmů kdy jde o obtěžování, obecné postupy a možné způsoby řešení sporů mezi nájemníky.

Archiv zpráv