Skip to content

Kolik čipů pro byt ?

Vážení vlastníci, na základě pověření od výboru společenství vlastníků zasíláme následující informace:

V souvislosti s výměnou stávajícího odemykacího systému na vchodových dveřích do domu za nový bezpečnostní systém od společnosti Alarmtechnik (schváleno shromážděním vlastníků dne 9. 6. 2022), bychom Vás chtěli požádat o informaci, kolik čipů k otevírání dveří budete pro svou potřebu požadovat. Dva čipy pro každý byt budou vyměněny bezplatně. Za každý další požadovaný  čip ještě před provedením výměny systému bude nutno zaplatit CZK 156,-. Pro vytvoření nového čipu při případné následné ztrátě, změně počtu lidí, či zničení (původní ztracený nebo zničený čip bude zneplatněn a bude vyhotoven nový) činí aktuální cena CZK 165,- (rozdíl je v různé sazbě DPH). 

Informaci o požadovaném množství čipů (nezahrnovat do tohoto počtu 2 ks čipů, které budou bezplatné) prosíme zaslat  správci, fě NEW PALACE, pí.Krausové na e-mail p.krausova@newpalace.cz nebo  info@newpalace.cz  info@newpalace.cz  co nejdříve – nejpozději do 7 dnů od přijetí této zprávy.

V případě, že nebude žádný požadavek zaslán, bude se mít za to, že dotyčný vlastník žádné další čipy nad základní množství 2 ks nepožaduje.

Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné dny

Ing. Anděla Chromá
jednatel

Oprava střechy začala.

Společností PDP Stavby převzala staveniště a započala opravu střechy na domech Machuldova 573, 574. Práce byly zahájeny 27.6. 2022 a dokončení prací by mělo být do 10 pracovních týdnů od započetí prací. Smlouvu o dílo a zápis o převzetí staveniště najdete v dokumentech SVJ v sekci Smlouvy.

Nová data z vodoměrů a ITN.

Na stránku odečtů byla přidána data z vodoměrů a indikátorů topných nákladů za první 3 měsíce letošního roku. Data z loňského roku se zobrazí po kliknutí na tlačítko 2021.

Rezervační systém ÚMČ Praha 12

Pokud plánujete na odboru občansko-správních agend nějakou činnost se svými doklady, můžete si návštěvu objednat na konkrétní datum a hodinu a ušetřit tak čas, který byste strávili ve frontě. Slouží k tomu Rezervační systém – evidence obyvatel a osobních dokladů, který najdete na stránce Úřadu městské části Praha 12.. Pokud si nechcete návštěvu předem objednat, najdete na této stránce také monitoring pobočky, kde se dozvíte jaké číslo je právě odbavováno u přepážky.

Setkání rady MČ Prahy 12 s občany.

Rada městské části Praha 12 pořádá každé čtvrté úterý v měsíci (kromě letních prázdnin) setkání s občany, na kterých chce společně s nimi debatovat o plánovaných záměrech radnice a dalších investorů, a samozřejmě i o dalších všeobecných problémech, které aktuálně zajímají obyvatele naší městské části. Setkání probíhají obvykle od 18:00 do 19:30. Každý je vítán. Bližší informace naleznete na tomto odkazu.

Potížista v domě.

V obecných dokumentech naleznete prezentaci, ve které najdete přehled právních norem, vysvětlení pojmů kdy jde o obtěžování, obecné postupy a možné způsoby řešení sporů mezi nájemníky.

Archiv zpráv