Změna jednotek ve vyúčtování tepelné energie.

Všechny ceny tepelné energie uváděné ve vyúčtování v Kč/GJ budou nahrazeny cenami v Kč/kWh. Další informace naleznete v letáku PT-informace.