Vážení vlastníci, na základě pověření od výboru společenství vlastníků zasíláme následující informace: V souvislosti s výměnou stávajícího odemykacího systému na vchodových dveřích do domu za nový bezpečnostní systém od společnosti Alarmtechnik (schváleno shromážděním vlastníků dne 9. 6. 2022), bychom Vás chtěli požádat o informaci, kolik čipů k otevírání dveří budetePokračovat ve čtení

Společností PDP Stavby převzala staveniště a započala opravu střechy na domech Machuldova 573, 574. Práce byly zahájeny 27.6. 2022 a dokončení prací by mělo být do 10 pracovních týdnů od započetí prací. Smlouvu o dílo a zápis o převzetí staveniště najdete v dokumentech SVJ v sekci Smlouvy.Pokračovat ve čtení