Oprava střechy začala.

Společností PDP Stavby převzala staveniště a započala opravu střechy na domech Machuldova 573, 574. Práce byly zahájeny 27.6. 2022 a dokončení prací by mělo být do 10 pracovních týdnů od započetí prací. Smlouvu o dílo a zápis o převzetí staveniště najdete v dokumentech SVJ v sekci Smlouvy.