Kolik čipů pro byt ?

Vážení vlastníci, na základě pověření od výboru společenství vlastníků zasíláme následující informace:

V souvislosti s výměnou stávajícího odemykacího systému na vchodových dveřích do domu za nový bezpečnostní systém od společnosti Alarmtechnik (schváleno shromážděním vlastníků dne 9. 6. 2022), bychom Vás chtěli požádat o informaci, kolik čipů k otevírání dveří budete pro svou potřebu požadovat. Dva čipy pro každý byt budou vyměněny bezplatně. Za každý další požadovaný  čip ještě před provedením výměny systému bude nutno zaplatit CZK 156,-. Pro vytvoření nového čipu při případné následné ztrátě, změně počtu lidí, či zničení (původní ztracený nebo zničený čip bude zneplatněn a bude vyhotoven nový) činí aktuální cena CZK 165,- (rozdíl je v různé sazbě DPH). 

Informaci o požadovaném množství čipů (nezahrnovat do tohoto počtu 2 ks čipů, které budou bezplatné) prosíme zaslat  správci, fě NEW PALACE, pí.Krausové na e-mail p.krausova@newpalace.cz nebo  info@newpalace.cz  info@newpalace.cz  co nejdříve – nejpozději do 7 dnů od přijetí této zprávy.

V případě, že nebude žádný požadavek zaslán, bude se mít za to, že dotyčný vlastník žádné další čipy nad základní množství 2 ks nepožaduje.

Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné dny

Ing. Anděla Chromá
jednatel