Oprava zadního schodiště v domě 574 je dokončena.

Fotodokumentaci z opravy zadního schodiště, naleznete v nabídce Různé.