Hlasování per-rollam

Dokumenty Společenství vlastníků jednotek.
Aktualizační přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 ve znění platném od 1.1.2020, ev. č. 1464 – pro období od 1. 1. 2021
Pojistná smlouva SVJ
Zápis představenstva SVJ 13.4.2016
Stanovy SVJ Machuldova 573 a 574 schválené
Výpis z rejstříku Městského soudu v Praze.
Notářský zápis SVJ
Pojištění SVJ – Kooperativa
Pojištění dodatekPrůkaz energetické náročnosti budovy – štítek
Průkaz energetické náročnosti budovy – dokument
Průkaz energetické náročnosti budovy – protokol

Smlouvy

Smlouva o dílo na servis výtahů.
Smlouva o převodu práv a povinností ze smlouvy o dílo č. DV-S-04-025-95

2021

Oznámení o výměně vodoměrů 2021
Informace o návštěvě Schindler 10-2-2021
Oznámení revize plynových spotřebičů 23. 2. 2021
Možnosti konání schůzí – přehled možného počtu osob.

2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření.
Omezení volného pohybu – možnosti konání schůzí.
Vzory pro rozhodování mimo zasedání (per rollam) v SVJ.
Dotazy a odpovědi COVID-19 fungování BD a SVJ, hlasování, funkční období členů orgánů.
Otázky a odpovědi o fungování SVJ v době „koronavirové“.
Smlouva o dílo s firmou SGE. (Výměna patních uzávěrů stoupaček.)
Instalace otických rozvodů.
Shrnutí vývoje možnosti konat schůze BD a SVJ s osobní účastí v době od 10.3.2020.
Výsledky hlasování shromáždění pro rozhodnutí mimo zasedání.
Zápis ze schůze představenstva 12. 1. 2020 a kopie e-mailové zprávy z finančního úřadu.

2019

Usnesení soudu o návrhu na zápis změny do rejstříku SVJ.
Návrh na zápis do rejstříku SVJ.
Zapis ze schůze výboru SVJ 25. 9. 2019
Zápis ze shromáždění 24.10.2019
Pozvanka na shromáždění konané 24. 10. 2019
Zápis ze shromáždění vlastníků 21. 5. 2019
Pozvánka na shromáždění 21. 5. 2019.
Zápis ze shromáždění 24. 1. 2019
Pozvánka na shromáždění a plné moci SVJ 24. leden 2019
Zápis výboru SVJ 4.1.2019
ROZPOČET kalkulace nákladů a plateb 2019

2018

Pozvánka na shromáždění SVJ.6.12. 2018
Prezenční listina a plné moci SVJ 2018
Zápis ze shromáždění SVJ 12.12.2018
Zápis výboru SVJ 19.11.2018

2016

Pozvánka a zápis ze schůze SVJ 19.11.2016