Shrnutí vývoje možnosti konat schůze.

Do složky dokumentů SVJ byl vložen dokument, který shrnuje možnosti konat schůze BD a SVJ s osobní účastí v době od 10.3.2020 do současnosti.