Výsledky hlasování.

V dokumentech SVJ jsou k nahlédnutí výsledky hlasování shromážděnípro rozhodnutímimo zasedání(per rollam).