Fungování SVJ v době „koronavirové“.

V dokumentech naleznete otázky a odpovědi k tématu fungování SVJ v době koronaviru.Dokument shrnuje hlavní otázky k fungování BD a SVJ, možnosti konání schůzí a rozhodování a otázky související s ukončením funkčního období orgánů. Při zpracování tohoto materiálu vycházíme ze situace k 15.10.2020.