Vyvažování otopné soustavy

V pátek 18.3.2022 proběhlo vyvažování naši otopné soustavy z důvodu stížnosti pana Šímy z bytu č.424 na hluk v trubkách otopné soustavy. Myslím si, že to bylo už potřeba z důvodu délky od posledního měření a vyregulování. Nakonec vše je v zápise i s fakturou k zaplacení. Určitě si všimnete, že je tam jeden problém na stoupačce vchodu 573. Tento problém musíme nechat odstranit. Je otázkou kdy. Jestli hned, nebo až po skončení otopné doby. Když hned, tak se musí celá stoupačka vypustit atd. Nebude se topit. Já bych rád poděkoval paní Markové za ochotu při této akci a spolupráci s firmou ALL Tech. Nemá to v popisu práce, ale ochotně zaskočila jako zástupce SVJ.  Musím konstatovat, že je to už podruhé v krátké době. Určitě si zaslouží nějakou odměnu.

J.VILČKO

Fakturu a protokol najdete v obecných dokumentech SVJ.