Předávání nových čipů.

V souvislosti s instalací nového odemykacího systému fy Alarmtechnik do domu (schváleno shromážděním vlastníků dne 9. 6. 2022) se budou ve dnech 6.9.,  8. 9., 13. 9.  a  15. 9. 2022 v místnosti SVJ, vždy od 18,00 do 20, 00 předávat čipy k novému systému. Každý vlastník bytové jednotky obdrží 2 ks čipů bezúplatně plus požadovaný počet čipů, který si objednal za úplatu. Navíc objednané čipy je nutno zaplatit do 5 dnů od převzetí čipů. Čipy budou vydávány vlastníkům nebo spoluvlastníkům bytových jednotek proti identifikaci občanským průkazem. Každý vlastník/spoluvlastník ručí za to, že se čipy nedostanou do nepovolaných rukou a nebudou zneužity. V případě odcizení nebo ztráty čipu je vždy zapotřebí  bezodkladně informovat výbor SVJ. Místnost SVJ najdete v suterénu domu 573, vedle vchodu do komůrek.

Další informace naleznete v tomto dokumentu.