Shromáždění Společenství vlastníků jednotek.

Vážení vlastníci,

shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Machuldova č.p. 573 a č.p. 574, se svolává na čtvrtek 8.6.2023 od 19:00 hodin, do domu v Machuldově ulici č.p. 574/11 – suterén v místnosti ping pongu.

V dokumentech naleznete všechny potřebné dokumenty a také podklady pro  návrh na změnu stávajících stanov a přijetí úplného znění stanov. Změny souvisejí se změnou občanského zákona a dále změna, aby následující (body a) a b) mohly být odsouhlaseny alespoň ¾ ( tříčtvrtinové) většinou hlasů vlastníků přítomných na shromáždění, nikoliv 100% hlasy vlastníků jak je tomu nyní, jedná se o tyto body:

a) změně poměrů výše příspěvku na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílu na společných částech

b) změnu stanov společenství.

Pro případ, že nemůžete být přítomni, vyplňte plnou moc a předejte jí vlastníkovi, který se shromáždění zúčastní. V případě, že máte byt (jednotku) ve spoluvlastnictví je nutné vyplnit také zmocnění. Pokud jste již předali a nemění se osoba zmocněnce, není nutné znova vyplňovat. Všechny potřebné dokumenty najdete na stránce Dokumenty.